en de sk

Vývoj stratégií

Technologický pokrok je razantný a skrýva v sebe veľký potenciál v každodennom živote podniku. Priebežne pozorujeme vývoj na trhoch a na základe toho vypracúvame presné IT-stratégie. Toto zahŕňa organizačné modely, definíciu technológie, ako aj odporúčania riešení, dodávateľov a partnerov šité na mieru. Podnikateľské stratégie a požiadavky, ako aj hlavné ciele aplikujeme do IT-stratégie, konkrétneho technologického plánu a plánu projektu.