en de sk

Teamu

Jadro teamu našej spoločnosti tvoria skúsení projektoví a procesní manažéri, experti na poradenstvo a odborne vyškolený team  asistentov s medzinárodnými certifikátmi.

Jadro teamu našej spoločnosti tvoria skúsení projektoví a procesní manažéri, experti na poradenstvo a odborne vyškolený team asistentov s medzinárodnými certifikátmi. Okrem toho máme prístup k širokej sieti služieb kompetentných partnerov, ktorí nás podporujú v oblastiach projektov pre elektro, plánovania kúrenia/klimatizácie/vetrania/zdravotechniky, manažmentu financovania exportu, ako aj v oblastiach webdizajnu, online marketingu, podpory CMS, vývozného poradenstva a internacionalizácie. Riadiaci team našej spoločnosti pozostáva z:

Hermann Gschiel
konateľa
gschiel@c-concept.com

Holger Neuherz
prokuristu
neuherz@c-concept.com