en de sk

Spoločnosť

c-concept bola založená v roku 1998 v Grazi (AT) a vďaka pobočkám vo Viedni (AT), Mníchove (D) a Topoľčanoch (SK) disponuje štyrmi základňami, ktoré sa prostredníctvom výkonov projektového a procesného manažmentu, ako aj fundovaných komunikačných vedomostí starajú o zákazníkov z celého sveta.

Hlavné kompetencie zahŕňajú oblasti IT-infraštruktúry, výpočtové strediská, systémy protipožiarnej ochrany, ERP, CRM, bezpečnosť objektov, techniku správy budov, audio- a videotechniku, multimédiá, telefóniu, virtualizácie, dátové a hlasové siete, WLAN, riešenia pre mobilný a vzdialený prístup, provider/carrier-business, bezpečnosť IT, ISO/IEC 27001, zálohovanie, storage SAN & NAS, databázy, štandardný a špeciálny softvér, unified communication & collaboration, mailovú komunikáciu, meta-directory a LDAP.

Hermann Gschiel, konateľ:

„Náš cieľ pri definícii a integrácii postupov a riešení je jasne formulovaný: Vypracovanie a presadenie dosiahnuteľného plánu opatrení, ktoré budú viesť k zvýšeniu kvality a efektivity, ako aj optimalizácii nákladov.“