en de sk

Prestavenie systému e-mailov a deployment MS Office

Plánovanie a organizácia rolloutu pre celosvetové prestavenie systému Mail/Messagingu zo…

Business Telephony, Unified Communication & Collaboration

Podchytenie a analýza súčasnej telefónie, systémových funkcionalít a správania užívateľov,…

Starostlivosť o IT-systém

Realizácia plánovania a vypísania tendra na postup pri udeľovaní verejnej…

Zavedenie globálneho procesu Product Lifecycle Management

Podpora projektového manažmentu v priebehu fázy detailného plánovania, pilotnej fázy,…

Nahradenie databázy pre workflow Lotus Domino

Analýza systémového okolia Lotus Domino, definovanie infraštruktúry cieľového prostredia a…

Analýza telefónie

Prevedenie telekomunikačnej analýzy, definovanie potenciálu optimalizácie na báze upgradu systému…

Nový tender na servis sietí LAN a WLAN, vyhodnotenie zabezpečenia portov

Plánovanie a projektový manažment pri novom tendri na servis pre…

Druhá cena CIO Award

Za projekt „Globálne prepojenie dát technického vývoja“ udelila odborná porota,…

Carrier Services – optimalizácia

Zisťovanie a analýza potenciálov optimalizácie v oblasti komunikácií (pevná sieť,…

Mobile Communication – MDM

Plánovanie a projektový manažment pre zavedenie platformy Mobile Device Management…

Plánovanie služieb informačných a komunikačných technológií, Spolkový úrad Štajersko

Kabeláž hlavných IT-liniek, projektovanie, tender, vyhodnotenie ponúk a plánovanie implementácie…

Cisco Unified Communication System

Plánovanie systému Cisco Unified Communication pre nové sídlo spoločnosti v…

Plánovanie IT-infraštruktúry

Plánovanie a projektový manažment pre IT-infraštrukútru v novom ústredí spoločnosti…

Plánovanie a projektový manažment Upgrade Cisco Call Manager

Plánovanie a projektový manažment pre upgrade existujúceho systému Cisco Call…

Zavedenie multiprojektového manažmentu

Zisťovanie potrieb, selekcia trhu, zhodnotenie nástrojov, znázornenie ROI, pridanej hodnoty,…

Zavedenie projektového manažmentu

Analýza spoločnosti zákazníka, definovanie relevantných procesov, vypracovanie schémy priorít projektu…

Benchmark nemeckých mobilných operátorov

Analýza správania sa pri telefonovaní, trhový benchmark skutočných nákladov na…

Zvyšovanie dostupnosti IT

Zvyšovanie kvality pre poskytovanie IT-služieb, definícia služieb, zostavenie konceptu pre…

Tender WAN

Zhrnutie základných dát všetkých existujúcich lokalít, definovanie potrieb, rámcový tender…

Nový tender pre telefóniu

Zhodnotenie zmlúv, znázornenie vývoja nákladov, potenciály úspor, definovanie potreby hlasových…

Štruktúrovanie workflowu a databázy

Konsolidácia na centrálnu platformu, riadenie projektového teamu, definovanie stratégie workflowu,…