en de sk

Projektový manažment

Komplexné projekty vyžadujú profesionálny projektový manažment. Vďaka uhlu pohľadu, nezávislého od výrobcov či predajcov, sa postaráme o dosiahnutie dohodnutých projektových cieľov. Pritom projekty podporujeme pri plánovaní, vyhodnotení a koordinácii implementácie, až po prebratie a ukončenie projektu. V praxi to neznamená len efektívny kontroling projektu, ale aj hodnotné know-how počas fázy zaobstarávania a realizácie. Podľa potreby vieme podporu zintenzívniť pomocou riadenia a coachingu. Zohľadňujeme všetky dôležité vedné oblasti, ako integračný manažment, manažment obsahu, rozsahu, času, nákladov, kvality, ľudských zdrojov, komunikácie, rizík a manažment obstarávania. Navyše dodáme naše skúsenosti aj z oblastí benchmarkingu, podnikového manažmentu, ako aj manažmentu providerov.