en de sk
Magna - Magna Powertrain - Logo

Zavedenie globálneho procesu Product Lifecycle Management

Podpora projektového manažmentu v priebehu fázy detailného plánovania, pilotnej fázy, ako aj globálneho spustenia; kontroling nákladov a termínov, priebežná projektová dokumentácia.