en de sk
International Customer

Štruktúrovanie workflowu a databázy

Konsolidácia na centrálnu platformu, riadenie projektového teamu, definovanie stratégie workflowu, stanovenie cieľových platforiem, zostavenie plánu projektu, definovanie migračných a inovačných scenárov.