en de sk
Man - Logo

Prestavenie systému e-mailov a deployment MS Office

Plánovanie a organizácia rolloutu pre celosvetové prestavenie systému Mail/Messagingu zo systému Lotus Domino/Notes na Microsoft Exchange/Outlook s približne 50 existujúcimi mailovými servermi, obnova potrebného hardvéru klientov, deployment MS Office 2010 a školenie pracovníkov. Technická expertíza konceptov infraštruktúry a migrácie