en de sk

Impressum

c-concept projectmanagement GmbH

Liebenauer Hauptstraße 2-6
8041 Graz
Tel: +43 316 405646
Fax: +43 316 405685
E -Mail: office@c-concept.com
Website: www.c-concept.com
Informácie, žiadosti o informácie a sťažnosti zasielajte na: office@c-concept.com
Člen Hospodárskej komory: WKO Graz, Styria
Odborné skupiny: Unternehmensberatung und Informationstechnologie, podnikateľské poradenstvo a informačné technológie, obchod so strojmi, počítačovými systémami, technickými zásobami, obchodnými zástupcami
Majiteľ, editor a vydavateľ: Hermann Gschiel
Adresa: Liebenauer Hauptstraße 2-6, 8041 Graz, Austria
IČO: 232591x
Obchodný register: Krajinský súd pre občianskoprávne záležitosti Graz
Úrad podľa zákona o elektronickom obchodovaní: Okresný úrad Graz
DIČ: ATU56831968
DVR: 4010875
Predmet podnikania: projektový manažment
Konateľ: Hermann Gschiel
Údaje podľa zákona o elektronickom obchodovaní: pozri uvedený zákon

Právne upozornenie

© 2013 by c-concept projectmanagement GmbH

Informácia o záruke

Napriek svedomitej obsahovej kontrole nepreberáme zodpovednosť za obsah externých linkov. Za obsah týchto stránok sú zodpovední výhradne ich prevádzkovatelia.

Copyright

Všetky práva vyhradené. Všetky autorské práva a iné práva na všetky ilustrácie, texty, dizajn webovej stránky a iné materiály sú majetkom spoločnosti c-concept projectmanagement GmbH. Ich používanie bez vopred udeleného písomného súhlasu spol. c-concept projectmanagement GmbH je výslovne zakázané. Pri protiprávnom použití si c-concept projectmanagement GmbH vyhradzuje právo vyžadovať odplatu za užívanie pre obdobie tohto užívania.

Fotografie & obrázkový materiál

© Fotolia

Gender-Mainstreaming

Pokiaľ boli na webovej stránke použité výrazy týkajúce sa osôb, zahŕňajú rovnako ženy, ako aj mužov!

Koncepcia & realizácia

Conversory
www.conversory.at

Upozornenie ku Google Analytics

Táto webová stránka využíva Google Analytics, službu spol. Google Inc. („Google“) na analyzovanie webu. Google Analytics využíva tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa uložia na Vašom počítači, a tým umožnia analýzu Vášho používania webovej stránky.

Informácie o používaní tejto webovej stránky (vrátane Vašej IP-adresy), ktoré cookie získa, sa odošlú a uložia na serveri spol. Google v USA.  Goolge tieto informácie využije, aby vyhodnotil Vaše užívanie webovej stránky, zostavil správy o aktivitách na webovej stránke pre jej prevádzkovateľa, ako aj za účelom poskytnutia ďalších služieb spojených s užívaním webovej stránky a internetu.

Google tieto informácie poprípade prevedie tretím osobám, pokiaľ je to nariadené zo zákona, a pokiaľ tieto tretie osoby spracúvajú údaje z poverenia spol Google. Google v žiadnom prípade nespojí Vašu IP-adresu s inými dátami Google. Inštalácii cookies môžete zamedziť príslušným nastavením Vášho prehliadača; upozorňujeme Vás však na to, že v tom prípade eventuálne nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.

Používaním tejto stránky vyhlasujete, že súhlasíte so spracovaním dát získaných o Vašej osobe spoločnosťou Google vyššie popísaným spôsobom a za vyššie uvedeným účelom.