en de sk
Der Weg zum Erfolg

Hlavné kompetencie projektového manažmentu

Projekty počas posledných rokov stále naberali na komplexnosti, stávali sa rozsiahlejšími. Toto zároveň znamenalo silnejší dopyt po kvalifikovaných a profesionálnych výkonoch projektového manažmentu. Popri schopnostiach “hard skills” stále narastal aj význam “soft skills”. Tieto zahŕňajú približne:

  • projektový manažment – vzdelanie, ako aj pravidelné ďalšie vzdelávanie a rozvoj
  • bovládanie štandardných nástrojov projektového manažmentu, znalostí metód, procesov
  • ckomunikatívne schopnosti
  • sociálne, organizačné a ekonomické kompetencie
  • schopnosť viesť a motivovať ľudí
  • obsahové odborné znalosti (technické)

Team spoločnosti c-concept sa skladá zo skúsených projektových manažérov a manažérok. Úspešne sme ukončili  viaceré  projektyi s najrôznejšími požiadavkami, rôznych veľkostí a z rôznych oblastí a tešíme sa, keď Vás môžeme podporovať pri Vašich projektoch.

Zaujímavý článok k téme “7 Kernkompetenzen für IT-Projektmanager” si môžete prečítať na.