en de sk

Analýza infraštruktúry

Infraštruktúra v sídle spoločnosti, bezpečná aj v budúcnosti, je podmienkou pre hospodársky úspech. Hodnotíme IT-oblasti, organizačné štruktúry a procesy a navrhujeme komunikačné modely orientované na budúcnosť. V centre pozornosti pri tom stojí preskúmanie a zhodnotenie skutočnej situácie v podniku, ako aj hodnotenie požiadaviek na modernú komunikačnú oblasť a organizačnú štruktúru. Aby dodatočne nedošlo k prekvapeniam, skúmame lokálny trh poskytovateľov IT-služieb a hodnotíme náklady na providera, IT-personál a poskytovateľov servisu. Pre eventuálne potrebné stavebné projekty navrhujeme riešenia budov, šité na mieru.